Pracovní brigáda

V sobotu 21. 11. 2020 se konala brigáda výkopových prací, jako příprava podkladu pro nový chodník kolem budovy.

Na jaře již byla položena dlažba před kabinami hostů a rozhodčích, dále se zrekonstruovaly kabiny hostů včetně sprch, sprchy pro domácí hráče a v hlavní budově se vymalovala kantýna. Rekonstrukcí prošla i kabina, která bude sloužit pro žáky a přípravku.
Na tréninkovém hřišti vyrostl stožár s osvětlením, který slouží pro lepší viditelnost při trénincích.

Děkujeme všem, kteří se na brigádách podíleli (Balcar Josef, Hátaš Jan, Fidler Miloš, Fidler Tomáš,  Ťokan Petr, Hron Milan, Hron Marek, Schrötter Radek, Balek Jan a další..)