PF 2022

Všem trenérům, spolupracovníkům, obchodním partnerům, hráčům a hráčkám děkujeme za odvedenou práci.
Přejeme krásné svátky a pevné zdraví v roce 2022.