HISTORIE

Historie klubu se počítá od roku 1933, kdy klub vznikl jako Katzau Babí .

Od roku 1945 do roku 1959 nesl název Jiskra Babí, od roku 1959 do roku 1992 TJ Tepna Babí. Sportovní klub se hlásí ke tradicím tělovýchovy a sportu v Náchodě a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. Pod novým názvem byl klub zaregistrován u Ministerstvo vnitra 10.3.1992 pod číslem jednacím VSC/1-10504/92-R a přiděleno Českým statistickým úřadem IČO 46522956. Tím byly splněny všechny zákonné podmínky pro vznik občanského sdružení v nových podmínkách po listopadu 1989. Činnost klubu se řídí Stanovami, které schválila valná hromada klubu dne 21.3.2015, která je nejvyšším orgánem SK. Od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku se naše „občanské sdružení“ změnilo na „ spolek“, který je veden ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 887.

Činnost v roce 2019.

Počet členů celkem : 115
Z toho:
funkcionáři a trenéři : 17
muži : 28
mládež do 18. let : 70

Počet družstev v soutěžích 6

– mužstvo mužů okresní přebor
– mužstvo staršího dorostu krajská 2. liga staršího dorostu
– mužstvo mladšího dorostu krajská soutěž mladšího dorostu
– mužstvo starších žáků okresní přebor starších žáků
– mužstvo mladších žáků okresní přebor mladších žáků
– mužstvo starší přípravky okresní přebor mladší přípravky

Mužstvo mužů bylo do nového fotbalového ročníku 2019 – 2020 přihlášeno do okresního přeboru OFS Náchod, mužstvo staršího dorostu přihlášeno jako souklubí Babí/Poříčí do krajské 2.ligy soutěže staršího dorostu KFS Hradec Králové, mužstvo mladšího dorostu přihlášeno jako souklubí Poříčí/Babí do krajské soutěže mladšího dorostu, mužstvo starších žáků přihlášeno do okresního přeboru starších žáků OFS Náchod, mužstvo mladších žáků přihlášeno do okresního přeboru mladších žáků OFS Náchod, mužstvo mladší přípravky přihlášeno jako souklubí Babí/Zábrodí do okresního přeboru mladší přípravky OFS Náchod. Počet členů FAČR se v roce 2019 snížil vzhledem k ukončení činnosti či přestupu některých hráčů na 115.