VÝSLEDKY ZÁPASŮ 2023/2024

 VÝSLEDKY ZÁPASŮ 2023/2024

1. kolo

 

2. kolo

Sobota 9. 9. 2023 09:40

3. kolo

Sobota 16. 9. 2023 09:00

 

Sobota 9. 9. 2023 09:40

8. kolo

Sobota 23. 9. 2023 09:40

4. kolo

Sobota 30. 9. 2023 13:40

 

Sobota 30. 9. 2023 13:00